sertleşmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

sertleşmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sertleşir)

[1] Sert bir durum almak, katılaşmak
[2] Gücü artmak, zorlu bir durum almak
[3] Sert, kırıcı olmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle