Türkçe değiştir

Eylem değiştir

teşekkül etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi teşekkül eder) -der

  1. belirmek, belli bir biçim almak, oluşmak
  2. kuruluş olarak oluşmak
    Kuvayımilliye teşekkül edinceye kadar şehri beklediler. - Sait Faik Abasıyanık

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir