Türkçe

değiştir

uyarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi uyarır)

  1. bir kişiye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
    Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı. - Falih Rıfkı Atay
  2. görevini gereği gibi yapmayan kişiye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
  3. (biyoloji) bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
  4. (halk ağzı) öğütle yola getirmeye çalışmak
  5. (halk ağzı) uyandırmak

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir