Ayrıca bakınız: uzağı görmek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

uzaklaştırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi uzaklaştırır) -ır

  1. uzağa götürmek
    Allah rızası için şu adamları uzaklaştırın başımdan. - Ayşe Kulin
  2. çıkarmak, ayırmak
    İçtimai hayat bizi hem dış tabiattan hem de kendi varlığımızdan uzaklaştırır. - Mehmet Kaplan
  3. yabancılaştırmak, ilgisiz bırakmak
    Sen onu bozmak, işten uzaklaştırmak, züppeleştirmek için bilmezlikle elinden geleni yaptın. - Memduh Şevket Esendal

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir