Türkçe değiştir

Eylem değiştir

yükselmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yükselir) -er

 1. yükseğe çıkmak
  Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti. - N. Cumalı
 2. fiyat çoğalmak
 3. artmak
  Yerli oyunların çeviri oyunlara oranı değişti ve yükseldi. - M. And
 4. aşaması artmak
 5. unvan, rütbe vb. ilerlemek
 6. güçlenmek, şiddetlenmek
  Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu
 7. yüce duruma gelmek, yücelmek
  Benim gözümde bu davranışıyla yükseldi.

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir