Türkçe Değiştir

Köken Değiştir

yok + -sa

Söyleniş Değiştir

Bağlaç Değiştir

yoksa

  1. "Aksi takdirde" anlamında kullanılan bir söz
    Ver diyorum sana yoksa yersin dayağı. - M. Ş. Esendal
  2. sayılan ihtimallerin dışında bir ihtimali bildirmek için kullanılan bir söz
    Yıllardan ya 41 ya 42, yoksa savaşın biteceğine yakın mı? İstanbul'a yeni gelmişim. - A. İlhan
  3. endişe, merak, umut gibi duyguları güçlü biçimde anlatmak için kullanılan bir söz
    Yoksa gelmeyecek misin?

Karşıt anlamlılar Değiştir

Sözcük birliktelikleri Değiştir

Çeviriler Değiştir

Kaynakça Değiştir