Türkçe değiştir

Eylem değiştir

açıklamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi açıklar) -r

  1. konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek
  2. sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
    Ben siyasal tavrımı ağlayarak açıkladım. - A. Kutlu
  3. sözün, yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak
  4. açıkça söylemek, ifşa etmek
    Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı. - T. Buğra
  5. belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Dış Bağlantılar değiştir