TürkçeDeğiştir

SöylenişDeğiştir

Köken 1Değiştir

soru + -n

Değiştir

sorun

  1. soru (ad) sözcüğünün ikinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2Değiştir

Değiştir

sorun (belirtme hâli sorunu, çoğulu sorunlar)

  1. araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum
    Türkiye'ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır. — Metin And
  2. (mecaz) sıkıntı veren durum, dert

ÇekimlemeDeğiştir

Eş anlamlılarDeğiştir

Türetilmiş kavramlarDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Köken 3Değiştir

EylemDeğiştir

sorun

  1. sormak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci çoğul şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılarDeğiştir