Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken 1 değiştir

soru + -n

değiştir

sorun

  1. soru (ad) sözcüğünün ikinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2 değiştir

değiştir

sorun (belirtme hâli sorunu, çoğulu sorunlar)

  1. araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum
    Türkiye'ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır. — Metin And
  2. (mecaz) sıkıntı veren durum, dert

Çekimleme değiştir

Eş anlamlılar değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Köken 3 değiştir

Eylem değiştir

sorun

  1. sormak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci çoğul şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılar değiştir