TürkçeDüzenle

SöylenişDüzenle

Köken 1Düzenle

soru + -n

Düzenle

sorun

  1. soru (ad) sözcüğünün ikinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2Düzenle

Düzenle

sorun (belirtme hâli sorunu, çoğulu sorunlar)

  1. araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum
    Türkiye'ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır. — Metin And
  2. (mecaz) sıkıntı veren durum, dert

ÇekimlemeDüzenle

Eş anlamlılarDüzenle

Türetilmiş kavramlarDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

Köken 3Düzenle

EylemDüzenle

sorun

  1. sormak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci çoğul şahıs olumlu çekimi

Zıt anlamlılarDüzenle