Ayrıca bakınız: dokunmatik

Türkçe değiştir

Heceleme değiştir

Heceleme: gös‧ter‧mek

Eylem değiştir

göstermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gösterir) -ir

 
[1] Göstermek, "bir şey az bulunmak"
 1. birini veya bir şeyi işaretle belirtmek
  Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi.
 2. görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak
  Size kitaplarımı göstereyim.
 3. anlatmak, belirtmek, beyan etmek
  Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor.
 4. bir şeyin etkisi altında tutulmak
  Güneşe göstermek. Aleve göstermek.
 5. kanıtla inandırmak
  Bunun böyle olduğunu size göstereceğim.
 6. öğretmek, açıklamak
  Yol göstermek.
 7. yapmasını söylemek, görevlendirmek
  Size ne iş gösterdiler?
 8. güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek
  Bu, seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol! - R. N. Güntekin
 9. herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak
  Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor.
 10. görünmek, benzemek
 11. (yardımcı fiil) etmek
  İtaat göstermek. Dayanışma göstermek.
 12. sert bir biçimde karşılık vermek
  Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu. - Ö. Seyfettin

Deyimler değiştir

aba altından sopa göstermek, büyüklük göstermek, diş göstermek, etkinlik göstermek, etkisini göstermek, faaliyet göstermek, ışık göstermek, sağ eliyle sol kulağını göstermek

Türetilmiş kavramlar değiştir

gösterebilmek, gösterilmek, göstertmek

Yardımcı eylem değiştir

göstermek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir