Türkçe

değiştir

evre (belirtme hâli evreyi, çoğulu evreler)

  1. bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale
  2. (fizik) özdeğin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre vb), faz

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Osmanlı Türkçesi

değiştir
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Arapça Farsça

  1. ahmak kişi
  2. elbisenin dış yüzü

Kaynakça

değiştir
  • Sinanoğlu, Oktay (1978). Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.