Ayrıca bakınız: hiş

Türkçe değiştir

Köken değiştir

Arapça

değiştir

his (belirtme hâli hissi, çoğulu hisler) -ssi

  1. (ruh bilimi) duygu
    Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar. - M. Kaplan
  2. (nöroloji, duyu) duyu
  3. (felsefe) sezgi, sezme

Çekimleme değiştir

Alt kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Azerice değiştir

değiştir

his

  1. is

İngilizce değiştir

Adıl değiştir

his

  1. 3. tekil erkek şahıslar için iyelik zamiri, onun, onunki
  2. (') cinsiyeti bilinmeyen 3. tekil şahıslar için iyelik zamiri, onun
  3. (His) erkekler için soyluluk unvanlarından önce kullanılır, hazretleri

Örnekler değiştir

[1] that is his jacket.
[1] some friends of his.
[1] he took my hand in his.
[2] any child with delayed speech should have his hearing checked.
[3] His Excellency

Köken değiştir

Eski İngilizce he ve hit (it)