Türkçe değiştir

Eylem değiştir

nakletmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi nakletir)

  1. nakil işini yapmak, bir yerden başka bir yere geçirmek, iletmek
    İkisi de koluna girerek hastayı otomobile naklettiler. - Peyami Safa
  2. anlatmak, aktarmak
    Olanı biteni, olduğu gibi bir bir nakledeyim de yüreğiniz rahat etsin. - Sermet Muhtar Alus
  3. (dil bilgisi) bir sözcüğü başka bir dilden uyarlamak, iktibas etmek

Çekimleme değiştir

Çeviriler değiştir