Türkçe

değiştir

sıyırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sıyırır) -i sıyırmak

[1] hızla sürtünerek bir şeyin yüzünden bir parça soymak, koparmak veya üzerini hafifçe yırtmak
[2] sürtünerek veya çekerek bir şeyi yerinden almak, kaldırmak, düşürmek
[3] bir şeyin üstündeki örtüyü çekerek almak veya açmak
[4] çekerek çıkarmak
[5] kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmamak
[6] hafifçe dokunarak geçmek
[7] (mecaz) akıl sağlığını kaybetmiş olmak
[8] (mecaz) çekip kurtarmak

Örnekler

değiştir
[1] "Çark elini sıyırdı."
[3] "Genç adam ceketini çıkardı, kolunu sıyırdı, uzattı."- P. Safa.
[4] "Kılıcını sıyırdı."
[5] "Tabağı sıyırmak. Eti sıyırmak."
[6] "Kurşun başını sıyırıp geçti."
[8] "Hem o kız on gündür, yağmurlarla beraber devam eden çökkünlüğümden beni sıyırıp kurtaracak kudrette mi?"- R. H. Karay.

Kaynakça

değiştir

Çeviriler

değiştir