Türkçe değiştir

Eylem değiştir

yönetmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yönetir) -ir

  1. bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek, çekip çevirmek
  2. birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek
  3. (sinema, tiyatro) program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak
    Filmi yönetmek.

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir