Türkçe değiştir

Eylem değiştir

asker çıkarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi asker çıkarır)

  1. bir devlet belli kanunlara bağlı olarak asker toplamak
    Adına ve şimdi gördüğüm şahsiyetine zaten hayran olduğum büyük askerin bu alakası beni heyecana düşürmüştü. - İ. A. Gövsa
  2. genellikle düşman kıyılarına asker indirmek
    Askerden dönmek.

Kaynakça değiştir