Türkçe değiştir

Eylem değiştir

doğurmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi doğurur) -ur

  1. (fizyoloji, jinekoloji) yavru dünyaya getirmek, doğum yapmak
    Bir kadın tarlada doğuruyor, bir kadın hastanede doğuramıyor. - S. F. Abasıyanık
  2. ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak
    Bir kıvılcım isyan havası doğuruyor ve zor önlemlerin alınmasına yol açıyor. - A. Kutlu

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir