Ayrıca bakınız: anıklamak

Türkçe

değiştir

hazırlamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi hazırlar)

 1. bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek, kurmak
  Bir çeyrek saat içinde bavullarımızı bile hazırlayamazdık. - Y. K. Karaosmanoğlu
 2. bir şeyi ortaya koymak, gerçekleştirmek
  Sözlük hazırlamak.
 3. önceden düzenlemek
  Ayrıca kimi Karagözcüler kendi görüntülerini kendileri hazırlarlar. - M. And
 4. önlem almak, sağlamak
  Kış için kömürü hazırladık.
 5. sebep olmak, yol açmak
  İç bölünmeler felaketi hazırlar.
 6. -i, -e birini herhangi bir şeyi yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek
  Yine ömründe bir kez bile tiyatroya gitmemiş olan babamı ertesi hafta annem hazırladı. - A. Ağaoğlu
 7. -i, -e alıştırmak
  Onu kötü habere hazırladık.
 8. (kimya) bir maddeyi elde etmek

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir