Türkçe

değiştir

koymak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi koyar) -ar

 1. bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek
  Öteki elini doktorun omzuna koydu. - Sait Faik Abasıyanık
 2. bir kişiyi işe yerleştirmek, birine sağlamak
  Bu işe kimi koyacağız?
 3. bırakmak
  İçeri kimseyi koymuyorlar.
 4. katmak, eklemek
  Mal üstüne mal koymak için içi giden bir kişidir. - Salâh Birsel
 5. imza, tarih, adres yazmak
 6. uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak
  Orduda yaşayan manevi kuvveti de meydana koyuyor. - Ruşen Eşref Ünaydın
 7. bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak
  Giderlerini iki ay içinde yerine koydu. - Necati Cumalı
 8. bırakmak, terk etmek

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Eski Türkçe

değiştir
 1. koymak
 2. koyuvermek
 3. bırakmak
 4. dökmek
 5. çalkamak