Türkçe

değiştir

kurmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kurar) -ar

 1. bir şeyin oluşmasına yardım eden parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek
  Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. - F. R. Atay
 2. hazırlamak
  Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak! - R. H. Karay
 3. yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek
  Çocukça bir sevinçle kurduğun çalar saatleri çalıp duruyor. - H. Taner
 4. gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak
  Turşu kurmak.
 5. etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek
  Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuran kimlerdi? - O. S. Orhon
 6. yapmak, inşa etmek
  Çirkin yapıları örtecek güzel yapılar kuralım. - N. Ataç
 7. yapmak, oluşturmak
 8. (ticaret) ortaklık sağlamak
 9. belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek
  Teşkilatı ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. - T. Buğra
 10. bir araya getirmek, toplamak
  Divan kurmak.
 11. düşünmek
  Yalnız hayalle geçiniyorum, ben yalnız hayal kuruyorum. - S. F. Abasıyanık
 12. aklına koymak
  O gitmeyi bir kez kurdu mu artık durmaz.
 13. zihinde büyütmek
  Bayram Ağa, uşakların söylediklerini kurdukça kurdu. - H. E. Adıvar
 14. sağlamak, oluşturmak
  Dostluk kurmak. İlişki kurmak.
 15. -i (mecaz) bir kimseyi dedikodu veya telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Eski Türkçe

değiştir
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.
 1. kurmak
 2. germek
 3. toplamak
 4. himaye etmek