Türkçe değiştir

Eylem değiştir

katılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi katılır) -ır

 1. katma işi yapılmak
  Süte su katılmış.
 2. bir topluluğa girmek, iştirak etmek, iltihak etmek
  Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım. - N. Cumalı
 3. ortak olmak, benimsemek
  Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi. - Ç. Altan
 4. hak vermek
  Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı. - N. Araz
 5. aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek
  Babam biraz surat astı ama anam katıldı gülmekten. - F. R. Atay

Eş anlamlılar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir