mal etmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

mal etmek mal etmek -der mal etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi mal eder)

  1. bir değer karşılığında sahip olmak
    Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. - Ö. Seyfettin
  2. kendi malı, eseri, buluşu gibi benimsemek veya saymak
    Boz atlar yağız değildi artık; mallar erimiş, zayıflamıştı. - N. Araz
  3. yüklemek, ait olduğunu göstermek

KökenDüzenle

Türkçe

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle