nefret etmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

nefret etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi nefret eder) -der

[1] iğrenmek
[2] tiksinmek