Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

ödemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi öder)

 1. (ekonomi) alış veriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek
  Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım. - R. H. Karay
 2. bir alış verişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek
 3. bedelini vererek zararı karşılamak, tazmin etmek
 4. bir , kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek
  Bu fabrika sermayesini beş yılda ödedi.
 5. bir işin, görevin karşılığını vermek
  Emekliye ayrıldıktan sonra keresteciliğe başladı ama eline geçen, alın terini ödemiyordu. - E. C. Güney
 6. bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak

Çekimleme Değiştir

Çeviriler Değiştir

Kaynakça Değiştir

Atasözleri Değiştir