Türkçe

değiştir

ödemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi öder)

 1. (ekonomi) alış veriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek
  Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım. - R. H. Karay
 2. bir alış verişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek
 3. bedelini vererek zararı karşılamak, tazmin etmek
 4. bir , kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek
  Bu fabrika sermayesini beş yılda ödedi.
 5. bir işin, görevin karşılığını vermek
  Emekliye ayrıldıktan sonra keresteciliğe başladı ama eline geçen, alın terini ödemiyordu. - E. C. Güney
 6. bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak

Çekimleme

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Atasözleri

değiştir