Ayrıca bakınız: ہ, ه
Asıl biçim Sonda Ortada Başta
ھ ـھ ـھـ ھـ

Söyleniş

değiştir

ھ • (docašmī he)

  1. do-cas͟hmī he , Arapça he/ hāʾ (ه) harfinin Urdu alfabesinde kullanılan iki çeşidinden biridir , diğer varyant gol he (ہ) dir. Do cashmi he Ünsüzleri aspire etmek ve nefes nefese ses vermek için kullanılır. Arapça baştaki he harfinin yalıtılmış hâlidir.
  2. Urduca Alfabenin 36. harfidir.
Digraf Transkripsiyon IPA
بھ bh [bʱ]
پھ ph [pʰ]
تھ th [tʰ]
ٹھ ṭh [ʈʰ]
جھ jh [d͡ʒʱ]
چھ ch [t͡ʃʰ]
دھ dh [d̪ʱ]
ڈھ ḍh [ɖʱ]
رھ rh [rʱ]
ڑھ ṛh [ɽʱ]
کھ kh [kʰ]
گھ ɡh [ɡʱ]
لھ lh [lʱ]
مھ mh [mʱ]
نھ nh [nʱ]
وھ vh [ʋʱ]
یھ yh [jʱ]

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)