Ayrıca bakınız: چ, ح, خ
Asıl biçim Sonda Ortada Başta
ج ـج ـجـ جـ

Söyleniş

değiştir

ج (cīm) (başta جـ (c-), ortada ـجـ (-c-), sonda ـج (-c))

  1. Arap alfabesinde 5. sırada bulunan harf. Türkçedeki c sesine karşılık gelmektedir. ث(s̱āʾ) harfinden sonra ve ح(ḥāʾ) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • جِيم(cīm)
  • ا(ʾelif)‎, ب(bāʾ)‎, ت(tāʾ), ث(s̱āʾ)‎, ج(cīm)‎, ح(ḥāʾ)‎, خ(ḫāʾ)‎, د(dāl)‎, ذ(ẕāl)‎, ر(rāʾ)‎, ز(zāy)‎, س(sīn)‎, ش(şīn)‎, ص(ṣād), ض(ḍād), ط(ṭā), ظ(ẓā), ع(ʿayn), غ(ġayn)‎, ف()‎, ق(ḳāf)‎, ك(kāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, و(vāv)‎, ه()‎, ي()

ج (c)

  1. ebced harflerinden 3. sırada bulunan ve değeri 3 olan harf. ب(bāʾ) harfinden sonra ve د(dāl) harfinden önce gelir.

Söyleniş

değiştir

ج (alfabe çevirisi gerekiyor) (başta ـج‎, ortada ـجـ‎, sonda جـ‎)

  1. Farsça alfabede 6. sırada bulunan harf. Türkçedeki c sesine karşılık gelmektedir. ث(se) harfinden sonra ve چ‎ harfinden önce gelir.

Osmanlı Türkçesi

değiştir

ج (cim) (başta ـج‎, ortada ـجـ‎, sonda جـ‎)

  1. Farsça alfabede 6. sırada bulunan harf. Türkçedeki c sesine karşılık gelmektedir. ث(se) harfinden sonra ve چ(çim) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(elif)‎, ب(be)‎, پ(pe), ت(te), ث(se)‎, ج(cim)‎, چ(çim), ح(ha)‎, خ()‎, د(dal)‎, ذ(zel)‎, ر(ra)‎, ز(ze)‎, ژ(je), س(sin)‎, ش(şın)‎, ص(sad), ض(dad), ط(), ظ(), ع('ayın), غ(gayın)‎, ف(fe)‎, ق(kaf)‎, ك(kef), گ(gef), ڭ(ŋ), ل(lam)‎, م(mim)‎, ن(nun)‎, و(vav)‎, ه(he)‎, ی(ye)

Söyleniş

değiştir

ج (jīm)

  1. Urduca Alfabesinin 7. harfi. Türkçedeki c harfine karşılık gelmektedir. ث() harfinden sonra, چ() harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)