Ayrıca bakınız: ٽ, ٺ, ٿ, ٹ, پ, ب, ث
Asıl biçim Sonda Ortada Başta
ت ـت ـتـ تـ

Arapça değiştir

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ت (tāʾ) (başta تـ (t-), ortada ـتـ (-t-), sonda ـت (-t))

 1. Arap alfabesinde 3. sırada bulunan harf. ب(bāʾ) harfinden sonra ve ث(s̱āʾ) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız değiştir

 • تَاء(tāʾ)
 • ة(tāʾ-i marbūṭa)
 • ا(ʾelif)‎, ب(bāʾ)‎, ت(tāʾ), ث(s̱āʾ)‎, ج(cīm)‎, ح(ḥāʾ)‎, خ(ḫāʾ)‎, د(dāl)‎, ذ(ẕāl)‎, ر(rāʾ)‎, ز(zāy)‎, س(sīn)‎, ش(şīn)‎, ص(ṣād), ض(ḍād), ط(ṭā), ظ(ẓā), ع(ʿayn), غ(ġayn)‎, ف()‎, ق(ḳāf)‎, ك(kāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, و(vāv)‎, ه()‎, ي()

Sembol değiştir

ت (t)

 1. ebced harflerinden 22. sırada bulunan ve değeri 400 olan harf. ش(şīn) harfinden sonra ve ث(s̱āʾ) harfinden önce gelir.

İlgeç değiştir

تَـ (te-)

 1. Yemin ifade eder.
  تَاللّٰهِ – tallāhi – Allah'a yemin olsun.

Farsça değiştir

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ت (te) (başta ـت‎, ortada ـتـ‎, sonda تـ‎)

 1. Farsça alfabe 4. sırada bulunan harf. Türkçedeki t sesine karşılık gelmektedir. پ(pe) harfinden sonra ve ث(se) harfinden önce gelir.

Osmanlı Türkçesi değiştir

Harf değiştir

ت (te) (başta ـت‎, ortada ـتـ‎, sonda تـ‎)

 1. Osmanlı alfabesinde 4. sırada bulunan harf. Türkçedeki t sesine karşılık gelmektedir. پ(pe) harfinden sonra ve ث(se) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız değiştir

 • ا(elif)‎, ب(be)‎, پ(pe), ت(te), ث(se)‎, ج(cim)‎, چ(çim), ح(ha)‎, خ()‎, د(dal)‎, ذ(zel)‎, ر(ra)‎, ز(ze)‎, ژ(je), س(sin)‎, ش(şın)‎, ص(sad), ض(dad), ط(), ظ(), ع('ayın), غ(gayın)‎, ف(fe)‎, ق(kaf)‎, ك(kef), گ(gef), ڭ(ŋ), ل(lam)‎, م(mim)‎, ن(nun)‎, و(vav)‎, ه(he)‎, ی(ye)

Urduca değiştir

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ت ()

 1. Urduca Alfabesinin 4. harfi. Türkçedeki t harfine karşılık gelmektedir.پ() harfinden önce ve ٹ(ṭē) harfinden sonra gelir

Ayrıca bakınız değiştir

 • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)