Ayrıca bakınız: ز, ژ, ر
Asıl biçim Başta Ortada Sonda
ڑ ـڑ

Urduca değiştir

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ڑ/ ـڑ (ṛē)

  1. Urdu alfabesinin 15. harfidir. Ra harfinin üstüne Ta harfinin aksan versiyonunun koyulması sonucu oluşmuştur. Yuvarlanmış r sesini temsil eder. ر() harfinden sonra, ز() harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız değiştir

  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)