Ayrıca bakınız: ڑ, ژ, ر
Asıl biçim Başta Ortada Sonda
ز ـز

Söyleniş

değiştir

ز (zāy) (başta ز (z), ortada ـز (-z), sonda ـز (-z))

  1. Arap alfabesinde 11. sırada bulunan harf. ر(rāʾ) harfinden sonra ve س(sīn) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • زَاي(zāy)
  • ا(ʾelif)‎, ب(bāʾ)‎, ت(tāʾ), ث(s̱āʾ)‎, ج(cīm)‎, ح(ḥāʾ)‎, خ(ḫāʾ)‎, د(dāl)‎, ذ(ẕāl)‎, ر(rāʾ)‎, ز(zāy)‎, س(sīn)‎, ش(şīn)‎, ص(ṣād), ض(ḍād), ط(ṭā), ظ(ẓā), ع(ʿayn), غ(ġayn)‎, ف()‎, ق(ḳāf)‎, ك(kāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, و(vāv)‎, ه()‎, ي()

ز (z)

  1. ebced harflerinden 7. sırada bulunan ve değeri 7 olan harf. و(vāv) harfinden sonra ve ح(ḥāʾ) harfinden önce gelir.

Söyleniş

değiştir

Köken 1

değiştir

ز (alfabe çevirisi gerekiyor) (başta ز, ortada ـز‎, sonda ـز‎)

  1. Farsça alfabede 13. sırada bulunan harf. ر‎ harfinden sonra ve ژ‎ harfinden önce gelir.

Köken 2

değiştir

از(ez) sözcüğünün farklı yazılışı.

ز (ze)

  1. Ayrılma ilgeci

Osmanlı Türkçesi

değiştir

ز (ze) (başta ز, ortada ـز‎, sonda ـز‎)

  1. Osmanlı alfabesinde 13. sırada bulunan harf. Türkçedeki z sesine karşılık gelmektedir. ر‎ harfinden sonra ve ژ‎ harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(elif)‎, ب(be)‎, پ(pe), ت(te), ث(se)‎, ج(cim)‎, چ(çim), ح(ha)‎, خ()‎, د(dal)‎, ذ(zel)‎, ر(ra)‎, ز(ze)‎, ژ(je), س(sin)‎, ش(şın)‎, ص(sad), ض(dad), ط(), ظ(), ع('ayın), غ(gayın)‎, ف(fe)‎, ق(kaf)‎, ك(kef), گ(gef), ڭ(ŋ), ل(lam)‎, م(mim)‎, ن(nun)‎, و(vav)‎, ه(he)‎, ی(ye)

Söyleniş

değiştir

ز ()

  1. Urduca Alfabesinin 16. harfi. Türkçedeki z harfine karşılık gelmektedir. ڑ(ṛe) harfinden sonra, ژ(žē) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)