Ayrıca bakınız: آ
Asıl biçim Başta Ortada Sonda
ا ـا

Arapça değiştir

Köken değiştir

İbranice א(alef).

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ا (ʾelif) (başta ا, ortada ـا, sonda ـا)

  1. elif (Genellikle Arap alfabesinin ilk harfi olarak kabul edilse de, أ(ʾ) harfinin üzerinde bulunan küçük hemze (ء(ʾ)) aslında Arap alfabesinin ilk harfidir ve uzun sütun onun taşıyıcısıdır. Bu madde yalnızca alt kısımla alâkalı olup أ(ʾ) olarak adlandırılan ve hemze olmadan önceki a'yı uzatmak için kullanılan taşıyıcı ile alâkalıdır.)

Ayrıca bakınız değiştir

  • ا(ʾelif)‎, ب(bāʾ)‎, ت(tāʾ), ث(s̱āʾ)‎, ج(cīm)‎, ح(ḥāʾ)‎, خ(ḫāʾ)‎, د(dāl)‎, ذ(ẕāl)‎, ر(rāʾ)‎, ز(zāy)‎, س(sīn)‎, ش(şīn)‎, ص(ṣād), ض(ḍād), ط(ṭā), ظ(ẓā), ع(ʿayn), غ(ġayn)‎, ف()‎, ق(ḳāf)‎, ك(kāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, و(vāv)‎, ه()‎, ي()

Farsça değiştir

Harf değiştir

ا (alfabe çevirisi gerekiyor)

  1. elif

Osmanlı Türkçesi değiştir

Harf değiştir

ـا / ا (elif)

  1. elif

Ayrıca bakınız değiştir

  • ا(elif)‎, ب(be)‎, پ(pe), ت(te), ث(se)‎, ج(cim)‎, چ(çim), ح(ha)‎, خ()‎, د(dal)‎, ذ(zel)‎, ر(ra)‎, ز(ze)‎, ژ(je), س(sin)‎, ش(şın)‎, ص(sad), ض(dad), ط(), ظ(), ع('ayın), غ(gayın)‎, ف(fe)‎, ق(kaf)‎, ك(kef), گ(gef), ڭ(ŋ), ل(lam)‎, م(mim)‎, ن(nun)‎, و(vav)‎, ه(he)‎, ی(ye)

Urduca değiştir

Söyleniş değiştir

Harf değiştir

ا (ālif)

  1. Urduca Alfabesinin ilk harfi. Türkçe'deki a, ı ve e sesine karşılık gelmektedir. ب() harfinden önce ɡelir.

Ayrıca bakınız değiştir

  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)