Ayrıca bakınız: ڑ, ز, ژ
Asıl biçim Başta Ortada Sonda
ر ـر

Köken 1

değiştir

Söyleniş

değiştir

ر (rāʾ) (başta ر (r), ortada ـر (-r), sonda ـر (-r))

  1. Arap alfabesinde 10. sırada bulunan harf. ذ(ẕāl) harfinden sonra ve ز(zāy) harfinden önce gelir.
Ayrıca bakınız
değiştir
  • رَاء(rāʾ)
  • ا(ʾelif)‎, ب(bāʾ)‎, ت(tāʾ), ث(s̱āʾ)‎, ج(cīm)‎, ح(ḥāʾ)‎, خ(ḫāʾ)‎, د(dāl)‎, ذ(ẕāl)‎, ر(rāʾ)‎, ز(zāy)‎, س(sīn)‎, ش(şīn)‎, ص(ṣād), ض(ḍād), ط(ṭā), ظ(ẓā), ع(ʿayn), غ(ġayn)‎, ف()‎, ق(ḳāf)‎, ك(kāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, و(vāv)‎, ه()‎, ي()

ر (r)

  1. ebced harflerinden 20. sırada bulunan ve değeri 200 olan harf. ق(ḳāf) harfinden sonra ve ش(şīn) harfinden önce gelir.

Köken 2

değiştir

رَ (ra)

  1. رَأَى(raʾā, görmek) eyleminin 2. teklik kişi emir kipi

Söyleniş

değiştir

ر (alfabe çevirisi gerekiyor) (başta ر, ortada ـر‎, sonda ـر‎)

  1. Farsça alfabede 12. sırada bulunan harf. ذ‎ harfinden sonra ve ز‎ harfinden önce gelir.

Osmanlı Türkçesi

değiştir

ر (ra) (başta ر, ortada ـر‎, sonda ـر‎)

  1. Osmanlı alfabesinde 12. sırada bulunan harf. Türkçedeki r sesine karşılık gelmektedir. ذ(zel) harfinden sonra ve ز(ze) harfinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(elif)‎, ب(be)‎, پ(pe), ت(te), ث(se)‎, ج(cim)‎, چ(çim), ح(ha)‎, خ()‎, د(dal)‎, ذ(zel)‎, ر(ra)‎, ز(ze)‎, ژ(je), س(sin)‎, ش(şın)‎, ص(sad), ض(dad), ط(), ظ(), ع('ayın), غ(gayın)‎, ف(fe)‎, ق(kaf)‎, ك(kef), گ(gef), ڭ(ŋ), ل(lam)‎, م(mim)‎, ن(nun)‎, و(vav)‎, ه(he)‎, ی(ye)

Söyleniş

değiştir

ر ()

  1. Urduca Alfabesinin 14. harfi. Türkçedeki r harfine karşılık gelmektedir. ذ(zāl) harfinden sonra, ڑ(ṛē) hardinden önce gelir.

Ayrıca bakınız

değiştir
  • ا(ālif)‎, ب()‎, پ(), ت(), ٹ(ṭē) ث()‎, ج(jīm)‎, چ(), ح(baṛī he)‎, خ(xe)‎, د(dāl)‎, ڈ(ḍāl) ذ(zāl)‎, ر()‎, ڑ(ṛē), ز()‎, ژ(žē), س(sīn)‎, ش(śı̄n)‎, ص(svād), ض(zvād), ط(to'e), ظ(zo'e), ع('ain), غ(gain)‎, ف()‎, ق(qāf)‎, ک(kāf), گ(gāf), ل(lām)‎, م(mīm)‎, ن(nūn)‎, ں(nūn gunnah), و(vāv)‎, ہ(chōṭi hē)‎, ھ(dō caśmī hē), ء(hamzā),ی(chōṭi yē),‎ ے(baṛī yē)