Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

değiştir

neden (belirtme hâli nedeni, çoğulu nedenler)

  1. bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum
    İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden onu ayrıca ilgilendiriyor. — A. İlhan
  2. (felsefe) varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey

Çekimleme değiştir

Eş anlamlılar değiştir

Çeviriler değiştir

Belirteç değiştir

neden

  1. bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan söz
    Biz Şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz? — H. Taner

Eş anlamlılar değiştir

Atasözleri değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Türkmence değiştir

değiştir

neden

  1. birden, birdenbire

Kaynakça değiştir

  • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.