Türkçe

değiştir
İtalyanca

numara (belirtme hâli numarayı, çoğulu numaralar)

 1. (sayılar) bir şeyin dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam, sayıt
  Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım. - N. Eray
 2. ölçü, derece
  Ayakkabısının numarasını gizliyor.
 3. benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
 4. öğrenciye verilen not
  Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim. - R. N. Güntekin
 5. okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı
 6. eğlendirici oyunlardan her biri
  Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak. - B. Felek
 7. hile, düzen, dalavere, yalan
  İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu. - M. Mungan

Çekimleme

değiştir

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir