Türkçe

değiştir

Söyleniş

değiştir

Köken 1

değiştir
diz + -i

dizi

 1. diz (ad) sözcüğünün çekimi:
  1. belirtme tekil
  2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
  3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil

Köken 2

değiştir

dizi (belirtme hâli dizini, çoğulu diziler), sahiplik şekli dizi -si

 1. bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
  İki dizi inci.
 2. herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
  {{örnek|dil=tr|İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz. - A. Ş. Hisar
 3. yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
  Bir dizi olay.
  Olaylar dizisi.
 4. (dil bilimi) aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün
  eş anlamlısı: paradigma
 5. (askeriye) saf olan bir kıtada, birbiri arkasında duran erler
 6. (matematik) değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
 7. (müzik) bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
 8. (sinema) konu bütünlüğü olan film
  eş anlamlısı: dizi film

Çekimleme

değiştir

Alt kavramlar

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Ek okumalar

değiştir