Ayrıca bakınız: şayı

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken 1 değiştir

say +

değiştir

sayı

 1. say (ad) sözcüğünün çekimi:
  1. belirtme tekil
  2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
  3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil

Köken 2 değiştir

Eski Türkçe saymaktan türetilmiştir.

değiştir

sayı (belirtme hâli sayını, çoğulu sayılar), sahiplik şekli sayı -sı

 1. (aritmetik, matematik) sayma, ölçme, tartma v.s. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz
  eş anlamlısı: adet
  Bir, beş, yüz, birer sayıdır.
 2. (dil bilimi) bir kelimenin karşıladığı kavramın teklik-çokluk, yani sayı bakımından görünümünü yansıtan dil bilgisi kategorisi
  En az bir kelime ihtiva etmelidir!, aritmetik, dil bilimi, matematik adet
 3. (gazetecilik, medya) dergi, gazete v.s.'nin sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri
  eş anlamlısı: nüsha
  Derginin son sayısında yer alan yazıların tamamını okudum.
 4. (konuşma dili ifadeleri, sayılar) rakam
 5. (sayılar) niceliğin kaç adet olduğunun ifadesi
 6. (spor) bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin, başarı derecesini gösteren nicelik
  eş anlamlısı: skor

Çekimleme değiştir

Alt kavramlar değiştir

aritmetik, matematik

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

aritmetik, matematik

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ek okumalar değiştir

Çağatayca değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: sa‧yı

değiştir

 1. (zaman) an, vakit, zaman