Ayrıca bakınız: Tanrı

Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe 𐱅𐰭𐰼𐰃(teŋri)

Söyleniş değiştir

değiştir

tanrı (belirtme hâli tanrıyı, çoğulu tanrılar), sahiplik şekli tanrı -sı

  1. ilah olduğuna inanılan veya bir ilahı sembolize ettiği için kendisine tapınılan hayvan, heykel, resim veya herhangi bir cisim
  2. (din) çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri
  3. (din) çok tanrılı dinlerde tabiatüstü güçlere sahip olan ve kendisine tapınılan kişi veya ruh

Çekimleme değiştir

Dişili değiştir

Eş anlamlılar değiştir

  • (insanüstü varlık, tapınılan cisim): ilah

Alt kavramlar değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ek okumalar değiştir

Azerice değiştir

Diğer yazılışlar
Arap
Kiril танры
Latin tanrı

Köken değiştir

Eski Türkçe 𐱅𐰭𐰼𐰃(teŋri).

değiştir

tanrı

  1. (din) tanrı