Ayrıca bakınız: ýürek

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): /jyˈɾɛc/
(dosya)

Köken değiştir

Osmanlı Türkçesi یورك‎ sözcüğünden devralındı. Sözcük, yorı-/yörü-/yürü- (yürümek, devam etmek, yaşamak) fiilinden -k ekiyle türetilmiş olabilir. Yapı bakımından kısaca izah etmeye çalıştığımız söz konusu organ adlarının farklı köklerden, sonunda -k bulunan çeşitli eklerle (-gAk, -Ak, -Ik, -k) türetildiğini tespit ettik. -gAk, -Ak, -Ik, -k, fiilden isim (yatak, otlak, tanık, yanık vb.) ve isimden isim (başak, oğlak, benek vb.) yapan işlek eklerdir. Bu ekler, üzerine geldikleri tabanlardan başlıca yer, yoğunluk, küçültme, sevgi, benzerlik ifadesi taşıyan isimler yaparlar.

değiştir

yürek (belirtme hâli yüreği, çoğulu yürekler)

 
Vikipedi
yürek hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. (anatomi) kan dolaşımının merkezi olan organ, kalp
  2. (ruh bilimi) bir kimsenin ruhsal yönü, gönül
  3. cesaret, yiğitlik
  4. mertlik
  5. , öz
  6. acıma duygusu

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir


Çeviriler değiştir

Kırım Tatarca değiştir

değiştir

yürek

  1. kalp, yürek

Kaynakça değiştir