Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe

değiştir

(belirtme hâli ici, çoğulu içler) -ini

 
Vikipedi
hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 1. herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
  Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. - Ç. Altan
 2. oyuk şeylerin boşluğu
 3. cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
  Tahtanın içi çürümüş.
 4. (toplum bilimi) nesnelerin veya kişilerin arasında bulunan nesne veya kişi, ara
 5. ten ile dış giysiler arası
  Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum. - E. Bener
 6. kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm, kabuğun içindeki kısım
  Ekmek içi. Ceviz içi.
 7. pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
 8. mide, bağırsak, karın
  İçi bulanmak. İçi sürmek.
 9. akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
  İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerede? - S. F. Abasıyanık
 10. bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
  Yurt içi ulaşım. Şehir içi haberleşme. Aile içi ilişkiler.
 11. değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
 12. muhteva
 13. bir şeyin görünmeyen gizli kısmı, bâtın
 14. aynı cinsten şeylerin meydana getirdiği topluluk
  bizden biri.
 15. (felsefe) kalp, gönül
  Bu iç yangını bitmez.
 16. vicdan
  Bu konuda için ne diyor?
 17. merkeze daha yakın kesim veya şey
  iç Anadolu.
 18. manevi varlığımız
 19. bir hâlin tamamı
  Sevgi içinde yüzüyor.
 20. (yiyecekler) dolma, sarma, mantı, börek gibi yiyeceklerin içine konulmak üzere hazırlanan malzeme

Çekimleme değiştir

Deyimler değiştir

Benzer sözcükler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Ön ad değiştir

(karşılaştırma daha, üstünlük en)

 1. somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
  İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı. - P. Safa
 2. insanın manevi varlığıyla ilgili olan
  İç dünyamız.

Çeviriler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir

Azerice değiştir

değiştir

Gagavuzca değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe

değiştir

Kırım Tatarca değiştir

değiştir

Ön ad değiştir

 1. hiç

Tatarca değiştir

Ünlem değiştir

 1. ya

Türkmence değiştir

değiştir