Türkçe değiştir

Eylem değiştir

yetişmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yetişir) -ir

 1. ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak
  Gâvur Ali kahvedeki cemaate hiçbir şey söylemeden küçük çobanla uzaklaştı, bir nefeste ağıla yetişti. - Ö. Seyfettin
 2. vaktinde tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
  Bu giysi yarına yetişmeli.
 3. vaktinde varmak, vaktinde bulunmak
  Öteki tünelle gelseler de vapura yetişeceklerini bilirlerdi. - A. Ş. Hisar
 4. bir işe başlamış olanlara veya gidenlere sonradan katılmak
  Kadınlar, derme çatma ayakkabılarıyla onlara zor yetişebiliyorlardı. - Y. K. Karaosmanoğlu
 5. değmek, uzanıp dokunabilmek
  Ben o dala yetişemem. Bu ip kuyunun dibine yetişmez.
 6. vakit bulmak, yapabilmek
  Ben bu kadar işe yetişemem.
 7. yetmek, yeter olmak, kâfi gelmek
  Bu para yetişir. Bu yemek hepimize yetişir.
 8. bir zamanda yaşamış olmak, bir zamanı veya kişiyi görmüş olmak
  Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm. - P. Safa
 9. üremek, büyümek, olmak
  Şu Marmara kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti. - S. F. Abasıyanık
 10. eğitim görmüş olmak, öğrenmek, gelişmek
  Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı. - O. V. Kanık
 11. görebilecek yaşa gelmek, büyümek
 12. yardım etmek, yardımına koşmak
  Tam o sırada talih imdadıma yetişti. - R. H. Karay
 13. ortaya çıkmak

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. yetişmek
 2. erişmek