TürkçeDüzenle

Düzenle

yorum (belirtme hâli yorumu, çoğulu yorumlar)

 1. bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
 2. bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
  Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez. - F. R. Atay
 3. gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarma, anlatım
 4. bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon
  Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar. - M. And
 5. (tiyatro, müzik) bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama

ÇekimlemeDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

GagavuzcaDüzenle

KökenDüzenle

Eski Türkçe jör

Düzenle

yorum

 1. yorum

KaynakçaDüzenle

 • Etymological Dictionaries - Andras Rajki