Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

birleşmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi birleşir) -ir

 1. ayrıyken tek bir bütün durumuna gelmek
  Ufuklar birleşince ezilecek bizleriz. Biz de çöl ortasında kuruyan denizleriz. - F. N. Çamlıbel
 2. buluşmak, bir araya gelmek
  Bazen ikisi, üçü birleşince ne ateşli münakaşalara dalıyorlar. - A. Ş. Hisar
 3. uyuşmak, aynı görüşte olmak
 4. aynı amaç çevresinde toplanmak
  Birleşerek o meymenetsiz heriflerin kahrından kurtulduk. - Halikarnas Balıkçısı
 5. -le cinsel ilişkide bulunmak
 6. (kimya) kaynaşmak

Çeviriler Değiştir

Kaynakça Değiştir

Türkmence Değiştir

Eylem Değiştir

birleşmek

 1. birleşmek, bağlanmak