Türkçe değiştir

Eylem değiştir

gözetmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gözetir) -ir

  1. korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek
    Büyük kardeşler küçükleri gözetir.
  2. önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
  3. kollamak, kayırmak, beklemek
    Fırsat gözetmek. Uygun bir zaman gözetmek.
  4. bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak
  5. kayırmak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir