gözetmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

gözetmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi gözetir)

[1] korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek
Büyük kardeşler küçükleri gözetir.
[2] önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
[3] kollamak, kayırmak, beklemek
Fırsat gözetmek. Uygun bir zaman gözetmek.
[10] bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle