İngilizceDeğiştir

Değiştir

order (çoğulu orders)

 1. nesneleri belirli bir sırada veya şekilde yerleştirme, düzen, metod
  I filed the cards in alphabetical order.
 2. her şeyin yerli yerinde olması, düzen, intizam, sıra, tertip
  The army was deployed to keep order.
 3. kanunların uygulandığı, otoritelerin görevlerini yerine getirdiği ortam, düzen
 4. emir, buyruk, talimat
 5. sipariş
  The firm has won an order for six tankers.
  He would deliver special orders for the Sunday dinner."
 6. (biyoloji) başlıca sınıflandırma kategorilerinden biri. classın bir altı, familynin bir üstündeki kategoridir.
 7. (Order) aynı dini, ahlaki ve sosyal kurallar çerçevesinde yaşayan din adamları ve kadınlarından oluşmuş grup, tarikat
 8. (dil bilimi) düzen