Türkçe değiştir

Eylem değiştir

aşırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi aşırır) -ır

  1. yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek
  2. (kriminoloji) çalmak, çalıp götürmek, araklamak
    Borcunu ödeyemeyecek fakat bavulunu oradan nasıl aşırabilecekti? - H. R. Gürpınar
  3. tehlike içinde bulunan bir şeyi acele kaçırmak
    Yangın büyüyünce eşyayı bostana aşırdılar.
  4. (edebiyat) başkasının eserinden parçalar alıp kendisininmiş gibi göstermek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir