bağışlamak

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

bağışlamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi bağışlar) -r

 
[1] Bağışlamak
  1. bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, hibe etmek, teberru etmek
    Ödünç aldığı parayı bile kendinden daha ihtiyaçlısına bağışlayan ancak bir masal adamıdır, değil mi? - İ. A. Gövsa
  2. herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
    Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak, babamı bağışlayınız, diyordu. - F. R. Atay
  3. görevden çekmek, almak
  4. hoş görmek
    Sizleri meraka sokmamı aranızda bulunmamın sevincine bağışlayın. - Halikarnas Balıkçısı

DeyimlerDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir