Ayrıca bakınız: ýazmak

Türkçe değiştir

Köken değiştir

bakma + -k

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: yaz‧mak

Eylem değiştir

yazmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yazar)

 1. söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak
  Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum. - Ö. Seyfettin
 2. yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
  Adresini bilmiyorum ki yazayım.
 3. yazar olarak görev yapmak
 4. yazı ile bildirmek, haber vermek
  Mağlubiyet Almanya'yı karıştırmış, gazeteler yazıyor. - A. İlhan
 5. bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak
 6. sayaç v.s. sayılarla niceliği belirtmek
 7. kaydetmek
  Çocuğu okula yazdılar.
 8. bir göreve almak
  O delikanlıyı polis yazmışlar.
 9. insanın geleceğini belirlemek
  Yazan böyle yazmış.
 10. gelinin yüzünü süslemek
  Kalem alıp kaşın gözün yazmalı. - Halk türküsü

Çekimleme değiştir

Atasözleri değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Çağatayca değiştir

Eylem değiştir

 1. yapmak, best etmek, tahrir, imla, bitmek

Kaynakça değiştir

 • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.