Türkçe değiştir

Eylem değiştir

tartışmak -ır

  1. bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak
  2. karşılıklı ağır sözler söyleyerek çekişmek, münakaşa etmek
    Usta da ben de tartışmak istemedik adamla. - N. Cumalı
  3. (spor) güreşte karşı karşıya durum alıp elle birbirini yoklayarak rakibin zayıf yanlarını aramak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

  1. tartışmak
  2. tartmada yardım etmek
  3. germekte yardım etmek
  4. birbirinl cezbetmekte ve çekmekte ve kurmakta yardım etmek
  5. sızlamak