Türkçe değiştir

Eylem değiştir

akmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi akar) -ar

 1. -den sıvı madde|ler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek
  Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış. - Sait Faik Abasıyanık
 2. sıvı maddeler aşağıya yönelmek
 3. -den sıvı bir madde bir yerden çıkmak
 4. bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak
 5. dam akıyor
 6. -e art arda ve toplu olarak gitmek:
  Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyorlardı. - Yusuf Ziya Ortaç
 7. kumaş yıpranıp iplikleri erimeyebaşlamak
  Çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu. - Refik Halit Karay
 8. boya birbirine karışmak
 9. -le sürüp gitmek
  Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar. - Yahya Kemal Beyatlı
 10. (mecaz) zaman çabuk geçmek
 11. (mecaz) karışmak, katılmak
 12. (argo) çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Dış Bağlantılar değiştir

Eski Türkçe değiştir

Eylem değiştir

 1. akmak

Kırgızca değiştir

Ön ad değiştir

akmak

 1. ahmak

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

akmak

 1. akmak