Türkçe değiştir

Eylem değiştir

değiştirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi değiştirir) -ir

 
Vikipedi
değiştirmek hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 1. başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak
  Rüzgâr gibi çarçabuk esiş istikametlerini değiştiriyorlar, ağaç kurdu gibi renkten renge giriyorlar. - Etem İzzet Benice
 2. bir şey veya kişiyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
  Aldığım tasdiknameleri göstere göstere mektep değiştirdiğim için artık son sınıflardayım. - Necip Fazıl Kısakürek
 3. bir şey verip yerine başka bir şey almak
  Bu ayakkabı sana küçük, değiştir.
 4. birini bırakıp başkasını kullanmak
  O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor. - Ercüment Ekrem Talu
 5. başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek
  Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti! - Peyami Safa
 6. anlatıma yeni içerik vermek

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir