Türkçe değiştir

Köken değiştir

Farsça fa (fa) (gôşe)

değiştir

köşe (belirtme hâli köşeyi, çoğulu köşeler) -si

 
Vikipedi
köşe hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 1. birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
  Kutunun sivri köşesi.
 2. iki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
  Seniha Hanım parmağını odanın köşesine uzattı. - P. Safa
 3. iki sokağın veya caddenin kesiştiği yer, büküç
  Türk kadınları alacalı bir ipek kumaş gibi köşeye birikmişlerdi. - Ö. Seyfettin
 4. bölüm, yer veya yan
  Burgaz'ın sokaklarında her köşeden Türkçe işitiliyor. - Y. K. Beyatlı
 5. kuytu, tenha veya ücra yer
 6. kişinin kolay kolay uğramadığı yer
  İlk adımda otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek. - R. H. Karay
 7. (spor) futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner ve köşe atışı

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir