Ayrıca bakınız: AC, Ac, ac

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken 1 değiştir

değiştir

(belirtme hâli açı, çoğulu açlar)

 1. (fizyoloji) yemek yemesi gereken kimse

Çekimleme değiştir

Atasözleri değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Belirteç değiştir

 1. (fizyoloji) karnı doymamış olarak
  Ben yattım mı kötü kötü rüyâlar görürüm nedense. — O. Kemal

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Ön ad değiştir

(karşılaştırma daha, üstünlük en)

 1. (fizyoloji) yemek yemesi gereken
  ne yemez, tok ne demez. — Divanü Lügati't-Türk
 2. yiyecek bulamayan
  Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım. — Y. K. Karaosmanoğlu
 3. gözü doymaz, haris
  Ne adam!
 4. çok istekli, hevesli
  Her zamanki gibi bilgiye , her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız. — A. Kutlu

Eş anlamlılar değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Atasözleri değiştir

Kelime birliktelikleri değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Benzer kelimeler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Köken 2 değiştir

Eylem değiştir

(üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi açar)

 1. açmak fiilinin ikinci tekil şahıs emir kipi

Zıt anlamlılar değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

 1. çağırma
 2. ünde

Edat değiştir

 1. ünlem edatı

Karaçay-Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. açmak

Türkmence değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme:

değiştir